QUYẾT ĐỊNH ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2017-2018

13/06/2017

Trường Phổ Thông Năng Khiếu công bố quyết định điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018: xem quyết định.

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường PTNK năm học 2017-2018: 

1. Danh sách trúng truyển cơ sở 1.

2. Danh sách trúng tuyển cơ sở 2.

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.