What:

MY ANGEL là một ứng dụng bảo hiểm điện tử đầu tiên cho trả góp phí bảo hiểm tại Việt Nam. Những sản phẩm bảo hiểm MY ANGEL nhắm tới:

  • Bảo hiểm trong lĩnh vực thương mại điện tử : mua bán , vận chuyển hàng hóa..
  • Bảo hiểm sức khỏe : tai nạn, chăm sóc sức khỏe.
  • Bảo hiểm tài sản : Phương tiện , công cụ , bất động sản.
  • Bảo hiểm khác.

Tải ứng dụng MY ANGEL trên Google Play và AppStore để tìm hiểu thêm.

Why:

Tại sao mua bảo hiểm trên MY ANGEL

  • Tiện lợi, đa dạng, nhiều lựa chọn và có trả góp.
  • Giá luôn rẻ hơn thị trường.
  • Hỗ trợ nhanh chóng.

© 2020 My Angel.