Thành tích năm học 2014

Trong năm học 2014, học sinh của trường đã đạt được các thành tích sau:

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.