Danh hiệu của trường

Từ lúc thành lập đến nay, trường đã vinh dự nhận được các danh hiệu:

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.