Lịch sử hình thành & phát triển

Trường Phổ Thông Năng Khiếu thuộc Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 4/7/1996 theo quyết định số 2693/GD-ĐT do Bộ Trưởng Trần Hồng Quân ký.

Trường có nhiệm vụ phát hiện và đào tạo học sinh có năng khiếu, chuẩn bị cho học sinh có vốn kiến thức và phương pháp tư duy sáng tạo để học tốt bậc đại học và các bậc học cao hơn, để trở thành những nhà khoa học, những chuyên gia giỏi phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng thời trường cũng tạo nguồn sinh viên giỏi cho các trường đại học và tạo nguồn cung cấp thành viên cho các đội tuyển Quốc gia dự  thi Olympic Quốc tế.

Lúc ban đầu, Trường Phổ Thông Năng Khiếu nguyên là khối chuyên Toán – Tin thuộc Trường Đại Học Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh được hình thành từ ngày 14/7/1993 theo Quyềt định của  Thứ trưởng Trần Chí Đáo ký, được thành lập theo mô hình các khối chuyên trong trường Đại học ở các tỉnh thành phía Bắc.

Trường Phổ Thông Năng Khiếu là cơ sở Trung học Phổ thông duy nhất và đầu tiên ở phía Nam, trực thuộc trường Đại học.

Trường Phổ Thông Năng Khiếu được Nhà Nước  đánh  giá  cao các thành tich đóng góp trong sự nghiệp giáo dục  qua việc khen thưởng  Huân chương Lao động hạng Ba vào năm học 2003-2004,  hai Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ  năm học  2001-2002,  năm học 2006-2007.

Trường Phổ Thông Năng Khiếu tuy mới thành lập hơn 15 năm, nhưng nhanh chóng được  xã hội đánh giá cao, các trường Đại học trong và ngoài nước tin cậy về chất lượng  đào tạo.

Phương hướng phát triển

  1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
  2. Phát triển và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.
  3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
  4. Hợp tác với các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.
  5. Chăm lo chế độ chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý.
  6. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo trường chuyên.
  7. Tham mưu, đề xuất và thực hiện sự chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo Đại học Quốc Gia và của lãnh đạo Thành phố về phương hướng phát triển, của Sở Giáo Dục và Đào tạo về công tác chuyên môn.

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.