Tài nguyên học tập

Đề thi chọn đội tuyển Toán năm 2011:    https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_308549

Đề thi chọn đội tuyển Toán năm 2010:    https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_308541

Đề thi chọn đội tuyển Toán năm 2009:    https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_308547

Đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2011:     https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_300936

Chuyên đề toán học số 9:   https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_308650

Đường đẳng giác - Đường đối trung:    https://www.dropbox.com/s/6to2k0wg8wsgq8q/duong%20dang%20giac%20-%20duong%20doi%20trungtex..pdf

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.