Danh sách giảng viên

 1. TS. Lê Bá Khánh Trình (Phụ trách chuyên môn)
 2. Ths. Nguyễn Thanh Dũng (Phụ trách đội tuyển)
 3. Ths. Thái Minh Đường
 4. TS. Trần Nam Dũng
 5. TS. Nguyễn Viết Đông
 6. Ths. Nguyễn Trọng Tuấn
 7. Ths. Nguyễn Tăng Vũ
 8. TS. Nguyễn Văn Thùy
 9. Ths. Dương Bửu Lộc
 10. Ths. Trịnh Thanh Đèo
 11. Ths. Nguyễn Ngọc Duy
 12. Ths. Võ Tiến Trình
 13. Ths. Nguyễn Thị Duyên
 14. Tạ Hoàng Thông
 15. Nguyễn Thị Tuân
 16. Phan Minh Tâm
 17. Vương Trung Dũng

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.