Danh sách giảng viên

1. PGS.TS Võ Thị Bạch Mai (Tổ trưởng Tổ Bộ môn)

2. ThS. Lê Thiên Thư (Phụ trách đội tuyển)

3. ThS. Phạm Thị Tố Liên

4. ThS. Huỳnh Thị Đan San

5. ThS. Phạm Tấn Trường

6. Thầy Lê Thành Lợi

7. Thầy Dương Tiến Dũng

8. ThS. Phan Ngô Hoang

9. ThS. Lưu Thị Thanh Tú

10. TS. Đinh Minh Hiệp 

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.