Danh sách giảng viên

 1. Cô Lê Thị Quỳnh Anh – Phụ trách chuyên môn

 2. Thầy Phạm Vũ Kim Hoàng – Phụ trách đội tuyển

 3. Thầy Châu Văn Tạo

 4. Thầy Nguyễn Kim Quang

 5. Thầy Lê Văn Ngọc

 6. Thầy Lê Văn Hiếu

 7. Thầy Trần Nguyên Tường

 8. Cô Nguyễn Thị Huyền Nga

 9. Cô Cao Thị Mỹ Dung

 10. Thầy Nguyễn Hạnh Phúc

 11. Thầy Trịnh Đại Tỵ

 12. Thầy Đinh Văn Tuân

 13. Thầy Nguyễn Hữu Mạc

 14. Thầy Trần Thế Hưởng

 15. Cô Lê Thụy Thanh Giang

 16. Cô Trịnh Thị Thu Thủy

 17. Cô Nguyễn Thị Phương Tâm

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.