Danh sách giảng viên

1. ThS Hoàng Ngọc Hùng - Phụ trách đội tuyển

2. Nguyễn Thị Thanh Hương

3. ThS Phạm Thị Phong Lan

4. ThS Mai Thị Thùy Vân

5. ThS Dương Nguyễn Hồng Minh

6. Trần Huỳnh Phương Anh

7. Lâm Như Bảo Trân

8. ThS Lê Thị Tuyết Vân 

Copyright © 2017. Bản quyền website thuộc về Trường Phổ Thông Năng Khiếu.Designed by SDmedia.